0

Türk oyun stüdyosu Core Engage’in Eş Kurucusu Alp Geven, yeni oyunları New Cycle’ı Oyun Günlüğü’ne anlattı.


Aylin Güvenkaya (AG) – “New Cycle” adlı oyunun konsepti ve oynanışı hakkında bir genel bakış sunabilir misiniz? Bu oyunu diğer oyunlardan farklı kılan nedir?

Alp Geven – New Cycle doğal etkenler sonucu kıyamet vari bir yıkım yaşayan gezegenin, kısa bir sürede içine düştüğü kaotik varoluşsal problemleri aşamayışı sonucu yeniden ayağa kalkma mecburiyeti ile sınanan bir oyun evreni. İnsanlığın tüm modern altyapısını birkaç gün içerisi de yitirdiği ve sonrasında kendi elleriyle yok oluşunu hızlandırdığı bir hikayenin yarım asır sonrasında başlayan, hemen hemen herşeyi kaybetmiş bir medeniyetin tekrar oluşumunu tecrübe ettirmeyi hedefliyor.
Türün diğer örneklerinden doğal olarak çok farklı olamayan bir evren kurgusuna sahip olan New Cycle, doğal döngülerin ve gezegenin toplum kaderi üzerinde çok daha net bir rol oynadığı bir gerçeklik kurgusuyla farklılaşıyor. Bu kurgu içerisinde hikayeciliğin ön planda olmadığı ve yönetim araçlarının iyi kullanılması ve planlama beceresinin daha etkin rol oynadığı bir oynanışa sahip.

New Cycle

(AG) – Oyunun eğlenceli ve çekici olmasını sağlamak için oyun tasarımına nasıl yaklaştınız? Geliştirme sürecinde hedef kitleniz oldu mu?

Alp Geven – New Cycle tür ve içerik gereği pek eğlenceli bir oyun değil ancak türün tüketicisi için keyifli diyebiliriz. Gerçekçi kurgusu temelinde kıyamet sonrası bir olası gerçekliği işleyen evren türün tüketicisini bu yönleriyle cezbetmekte. Olası bir gelecek kurgusunda yönetimin sahibi olarak bir topluluğun kaderini belirlemek ve sınanmak ana strateji türünde her zaman ilgi duyulan bir mekanik havuzu üretme şansı sunmuştur.

Tasarım sürecinde bu inanışla yola çıkarak benzer ürün örneklerini fazlasıyla incelemiş ve kendi evrenimizin hikayesini ne denli akıcı ve oyun olarak tüketilebilir bir zeminde modelleyebilirizi incelemiş bulunduk. Tasarımın sahibi olarak iki geliştirici ve iki kardeş olmamız kolay diyalog ve yüksek uyum elde etmemizi kolaylaştıran faktörlerdi.

Geliştirme sürecinin ilk adımlarından birisinin hedef kitle tercihi ve kitlenin anahtar özelliklerinin tespiti olduğuna inanıyoruz. Oyun geliştirmenin doğası gereği özgür kalmasına olan inancımızın yanı sıra, izleyeceğiniz yolu seslenmek istediğiniz ve kurduğunuz evreni paylaşmayı hedeflediğiniz insanlara göre uygun şekilde modellemeniz gerektiğini de inanıyoruz. Buradaki balans ürünün başarısı üzerinde etkin faktörlerin başında gelir diyebiliriz.

(AG) – Oyunu tasarlarken ilham kaynaklarınız nelerdi?

Alp Geven – Tartışmasız benzer evren kurguları ve insanlığı bütünen etkileyebilecek tüm faktörlerin çok yakınımızda oluşu. Tarih, Doğa ve Bilim düşkünü insanlarız ve araştırmacı yanımız bizleri her zaman bilmediğimiz faktörleri ve denklemleri keşfetmeye ve tanılamaya itiyor. Tüm bu keşif isteği, belirli bir aşamadan sonra insanın ne denli kırılgan ama bir o kadarda adaptasyon yetisi yüksek bir canlı olduğu sonucunda ortaklıklar gösteriyor. Aynı şekilde oluşturduğumuz toplum modelleri de bu özellikleri yansıtıyor.
Hayatta kalma dürtüsünün yönlendirdiği canlılar olarak olası yok oluş senaryoları içerisinde acaba neye dönüşebilirdik ve ne olabilirdi sorgusu, evrenimizin doğumunun ana tetikleyicisi. Alternatif bir gerçekliğin kurucusu olmanın çekiciliği ve bu gerçekliği sizden başkalarına da tecrübe ettirebilecek bir ortam üretmenin davetkarlığı bizleri geliştirici olmaya şiddetle itekliyebiliyor.

New Cycle

(AG) – Oyununuzun geliştirme sürecinde karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdi ve nasıl üstesinden geldiniz?

Alp Geven – Küresel gündemin doğurdu etkenler, ekonomik şartlar, insan yıpranma oranları vb. bir çok başlığı kapsayan zorluklar her üretim sürecinde olduğu gibi bu alan içinde geçerli. Genel başlıklara değinmeden en çok zorlayıcı faktör teknik üretim süreçleriydi diyebiliriz.

New Cycle benzer ürünleri açısından daha önce yapılmamış bir iş değil. Ancak ülkemizde kendi tür ve alanında bir ilk, bu durum üretim boyunca bir çok altyapı bileşeni üretmemizi ve genellikle problemleri kendi başımıza çözmek zorunda kalmamıza sebep oldu. Çok küçük bir ekip olarak, genelde bir kişinin birden çok uzmanlığı sürdürmesine ihtiyaç duyan bu üretim döngüsü, daha önce yapılmamışı yapma ihtiyacını da üzerine eklediğinde gerçek manada bir zorluk havuzuyla karşılaşmamıza sebep oldu. Çözüm problemin kendisinden çıktı diyebiliriz.

Dezavantaj olarak saydığımız küçük bir ekip olma gerçekliği, doğru disipliner yaklaşım ve yoğun diyalog seviyesi sayesinde, daha sıkı bağlar kurabilen ve birbirini daha iyi anlayabilen güvenilir bir çalışma ortamı üretmemizi de kolaylaştırdı. Buda çözüme giden yoğun mesai saatlerini ve motivasyon ihtiyacını kolay karşılamamıza imkan sundu.

(AG) – Oyununuz ‘’New Cycle’’ şimdiden güzel yorumlar alıyor, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Alp Geven – Bu yaklaşımları Kitlemizin varsayımsal olarak tespit ettiğimiz ve güvendiğimiz bir yönünü ispatlamış oldu. Kitlemizin henüz tamamlanmamış oyunlara yönelik pozitif bir bakış açısı sergilediğine inanıyoruz. Eğer yeterince iyi ve bol çeşitte içerik sunumunu doğru zaman ve oranda yaparsanız, bunu da ücretsiz bir demo sürüm aracılığıyla gerçekleştirirseniz bir çok olumsuz görüşü ve negatif yansımayı baskılayabileceğinize inanıyoruz. Elbette henüz tamamlamadığımız ve bizler için hala çok eksik barındıran ilk oyunumuzun bu denli pozitif dönüşleri erkenden almış olması ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı.

New Cycle

“New Cycle”ın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Genişleme, güncelleme veya devam oyunu gibi herhangi bir planınız var mı? Oyuncuların neleri bekleyebileceği hakkında ipuçları verebilir misiniz?
New Cycle ilk gününden itibaren Genişleme paketleri ve ikinci oyun denklemi planlanmış bir ürün oldu. Bu planlamaları üç ana evrede ele alarak baştan yapmak istememizin sebebi, yol boyunca stabil bir tutumla gelecek hedeflerimizi çok iyi izah edebilmektir.

Elbette bu planlamalar ürünün erken erişim aşamasındaki başarısına, ilk yıl satışlarının ulaştığı hacime ve kitlenin isteklerine göre yol boyunca tekrar şekillenecek ve düzenlenecektir. Ancak genişleme paketleri için vazgeçmek istediğimiz bir iki dokunuşu (Savunma mod eklentisi) hiç değiştirmeyeceğimizi söyleyebilirim.

(AG) – Oyununuzu ilk kez oynayacaklar için tavsiyeleriniz nelerdir?

Alp Geven – Bu soruya çok uygun bir cevap düşünemedik. Türün tüketicisiyseniz, İlk ürünümüz olduğunu unutmadan oynamanızı rica ederiz. İlk kez bu türde bir oyun oynayacaksanız, karmaşıklığın gözünüzü korkutmasına izin vermeden, yönetim mekaniğinin tadını almaya çalışmalarını önerebiliriz.

(AG) – Sizin için oyun sektörünün zorlukları nelerdir?

Alp Geven – Ülkemiz özelinde çok hızlı canlanan ve ivme kazanarak büyüyen oyun sektörünün önümüzdeki yıllarda bu hızlı büyümeyi yerine oturtmak ve sürdürülebilir bir zeminde ilerletmek adına doğal bir baskı sürecine gireceğine inanıyorum.

Bu süreç özellikle stabil üretim hedeflerini ve kadro dinamiklerini korumak isteyen işletmeler için karın ağrılı geçecektir.

Bizler içinde benzer sorunları zorluklar olarak tarif edebiliriz. Sürekli büyüyen ancak ekonomik açıdan bu büyümeyi tüm sektöre yaymakta zorlanan bir iş modeli işleten ülke pazarımızın yaşayacağı problemlerden dolaylıda olsa etkileneceğimizi öngörmekteyiz.

Bakış açımıza göre ülkemizdeki en büyük zorluk iyi eğitilmiş ve özgün üretim süreçlerine iyi adapte olabilecek yetkinlikte kadro yetiştirebilecek kadar uzun bir profesyonel Pazar geçmişimizin olmayışı. Geniş çeşitlilikte stabil uzun dönem üretimler yapabilen işletme sayımızın azlığı, insan gücünün yetişmesine uygun ortam ve zamanı sunamamakta. Bu durum iyi bir ürün elde etmek isteyen her ekip için doğal olarak genel bir problem doğurmakta.

Uluslararası üreticilere baktığımızda çeyrek asrı geçen ve sistematik bir şekilde üretim gerçekleştirme kabiliyetine kavuşmuş bir çok yapı var. İyi bir ekonomi ve yönetim modeliyle kurumsal ölçekte işletilen bu yapılara karşı rekabet etmenin zorluğu kendimizi de içinde gördüğümüz henüz yeni olan yerli geliştiricilerin karşılaşacağı en büyük sınavlardan birisi.

Gerekçeleri ve bağıntılı başlıkları uzunlamasına ele alma fırsatı olmadan, üreterek ve gelişerek ülkece bu başlıkları tek tek çözümlemek zorunda olduğumuzun farkındalığıyla sabırla devam etmeliyiz.

(AG) – Oyun sektöründe kendini geliştirmek isteyenlere hangi tavsiyede bulunurdunuz?

Alp Geven – Çok engin bir başlık, ve bizlerde henüz kalfalık dönemini bitirmeye çalışan küçük bir ekibiz. Genel tecrübemizin yettiği kadarıyla; büyüme odağı sermaye, devasa ürünler veya çok sağlam temeller elde etmek gibi başlıklar olmadan önce teknik üretim kabiliyetini katlayabilen ve her gün yeni bir şey öğrenmekten yorulmadan sektörde varlığınızı güçlendirmek daha kıymetli.

Günümüz teknolojik imkanlarının gelişme hızına bireysel olarak yetişme şansı olmadığını kabullenip, ekip arkadaşlarınızın sayısı fark etmeksizin bir çok alanda multidisipliner bir yetişme sürecini destekleyecek şekilde bütüncül bir öğrenim rutini yakalamak gerektiğine inanıyoruz. Sistem bileşenleri üretiminin parça üretmekten daha uzun olduğunu kabul etsek de, sürdürülebilir ve sağlıklı bir üretim süreci için bu yönde ilerlemenin faydalı olduğunu düşünüyoruz.

Hız yerine stabil üretimin ve sistematik yaklaşımın sonuç üretmekte çok daha kalıcı faydalar üreteceğine olan inancımızla birlikte, her işi yapmamız gerektiğine de gereksiz inanç bağlamama taraftarıyız. Yukarıda bahsettiğim şekilde neredeyse yarım asırlık ömürlere ulaşmak üzere olan sektör oyuncularına karşı rekabet etme niyetinde olan küçük ekipler olarak özellikle alanında tecrübeli uluslararası hareket kabiliyeti olan potansiyel güç birlikteliklerini sağlamak adına da her an her teklifi değerlendirebilecek şekilde açık yaklaşımlı olmanın faydası olduğuna da inanıyoruz.

Bu birliktelikler içinde tecrübe sahibi görüşler eşliğinde doğru tercihi yapmanın çok önemli olduğunu hatırlatmak isteriz, elinizi kolunuzu kapmak isteyen ve karşılığını çok az sunan fazla yapı ve insanla dolu bir pazara adım attığınızı unutmamakta fayda var.

Oyun Günlüğü olarak Alp Geven ve ekibine başarılar dileriz.

Röportaj Oyun Günlüğü Dergisi’nin sekizinci sayısında yayımlandı.

Aylin Güvenkaya
Oyun Günlüğü Röportaj Editörü - 2023